حفاری انحرافی

این واحد با بهره گیری از نیروهای مجرب و كارآزموده و با در اختیار داشتن انواع موتورهای درون چاهی پیشرفته و دستگاه های مجهز زاویه یاب و انواع تجهیزات MWD و LWD  قادر به حفاری حفره های گوناگون در سایز ها و شرایط مختلف و تولید اطلاعات دقیق از شرایط زیرسطحی می باشد