خدمات چاه پیمائی

این واحد با بهره گیری از تجهیزات و ماشین آلات مجهز و پیشرفته قادر به انجام كلیه خدمات چاه پیمایی از جمله عمق یابی , تعیین حداكثر قطر قابل عبور ,نمونه گیری , رفع مانع , نصب وخارج سازی شیر ایمنی درون چاهی و جایگزین آن ,نصب و خارج سازی شیر تزریق و جایگزین آن , باز و بسته كردن دریچه كشویی , نصب و خارج سازی مجرابند ها و مانده یابی و غیره می باشد. همچنین كلیه عملیات های فوق در حضور دكل حفاری در هنگام راندن و خارج سازی رشته تكمیلی نیز، انجام می گیرد.