تماس با ما

آدرس ایمیل

info@fidarspeedco.com

development@fidarspeedco.com

شماره تماس تهران

تلفن:26413201-22262621-021
فاکس: 26413084-021

آدرس دفتر تهران

تهران- میرداماد- میدان مادر-خیابان سنجابی-

کوچه سوم – پلاک 34- واحد 13- طبقه پنجم

آدرس ایمیل

fidarspeedco@yahoo.com

شماره تماس اهواز

تلفن:32907038-32907037-061
فاکس: 32907039-061

آدرس یارد اهواز

اهواز- شهرک صنعتی شماره3

ابتکار 2-کارگاه پنجم

فرم تماس با ما

توسط فرم زیر میتوانید با ما تماس بگیرید.

_