خدمات ما

لیست کامل خدمات شرکت فیدار سپیدکو

خدمات ما

_

خدمات فرازآوری با نیتروژن

_

عملیات تزریق نیتروژن جهت سبک نمودن سیال داخل چاه مخصوصا پس از عملیات اسیدزنی به منظور افزایش فشار جریانی چاه

خدمات فرازآوری با نیتروژن
عملیات تزریق نیتروژن جهت سبک نمودن سیال داخل چاه مخصوصا پس از عملیات اسیدزنی به منظور افزایش فشار جریانی چاه
اطلاعات بیشتر

خدمات راندن لوله جداری

_

فراهم کردن كليه تجهيزات و لوازم راندن لوله جداري با اندازه هاي مختلف

خدمات راندن لوله جداری
فراهم کردن كليه تجهيزات و لوازم راندن لوله جداري با اندازه هاي مختلف
اطلاعات بیشتر

خدمات آزمایش ساقه مته (MDST/RTTS Services)

_

فراهم کردن تجهیزات آزمایش ساق مته در سه اندازه 3 , 3-8/7 ,و 5 اینچ و تجهیزات مسدود کننده RTTS

خدمات آزمایش ساقه مته (MDST/RTTS Services)
فراهم کردن تجهیزات آزمایش ساق مته در سه اندازه 3 , 3-8/7 ,و 5 اینچ و تجهیزات مسدود کننده RTTS
اطلاعات بیشتر

خدمات لوله گذاری چاه

_

راندن انواع لوله های جداری، آستری ، تكمیلی ، مغزی از سایز “8/3 2 الی ”20 در انواع چاه های اكتشافی

خدمات لوله گذاری چاه
راندن انواع لوله های جداری، آستری ، تكمیلی ، مغزی از سایز “8/3 2 الی ”20 در انواع چاه های اكتشافی
اطلاعات بیشتر

خدمات چاه پيمايي

_

ارائه خدمات چاه پيمايي هم در دريا و هم در خشكي و نمایش اطلاعات لحظه به لحظه عمق، سرعت و ميزان كشش كابل.

خدمات چاه پيمايي
ارائه خدمات چاه پيمايي هم در دريا و هم در خشكي
اطلاعات بیشتر

خدمات سیمانکاری اسیدزنی

_

تجهیزات و ابزارهای کامل سیمانکاری و اسیدزنی

خدمات سیمانکاری اسیدزنی
تجهیزات و ابزارهای کامل سیمانکاری و اسیدزنی
اطلاعات بیشتر

خدمات چاه آزمایی

_

ارائه دهنده انواع خدمات آزمایش چاه با وسایل پیشرفته و مدرن

خدمات چاه آزمایی
ارائه دهنده انواع خدمات آزمایش چاه با وسایل پیشرفته و مدرن
اطلاعات بیشتر

حفاری انحرافی

_

انواع موتورهای درون چاهی پیشرفته و دستگاه های مجهز زاویه یاب و انواع تجهیزات MWD و LWD

حفاری انحرافی
انواع موتورهای درون چاهی پیشرفته و دستگاه های مجهز زاویه یاب و انواع تجهیزات MWD و LWD
اطلاعات بیشتر

خدمات مغزه گیری

_

تجهیزات مغزه گیری از حفره های 4/1 1-12 و8/3-8 و2/1 – 8 و 8/1 – 6 و 8/7 – 5

خدمات مغزه گیری
خدمات و تجهیزات کامل مغزه گیری
اطلاعات بیشتر

نمودارگیری از گل حفاری

_

محصولات و ابزارهای پیشرفت جهت نمودارگیری از گل حفاری

نمودارگیری از گل حفاری
محصولات و ابزارهای پیشرفت جهت نمودارگیری از گل حفاری
اطلاعات بیشتر

خدمات لوله مغزی سیار

_

محصولات و ابزارهای پیشرفت لوله مغزی سیار جهت راندن درون چاه های تولیدی نفت و گاز

خدمات لوله مغزی سیار
محصولات و ابزارهای پیشرفت لوله مغزی سیار جهت راندن درون چاه های تولیدی نفت و گاز
اطلاعات بیشتر